Skillnaden på "PTROO" och "PTROO"

Det är intressant att analysera skillnader mellan ridfolk och körfolk, det är framförallt en skillnad jag har lagt märke till. Alltså, en generell reflektion.  

När jag börjar utbilda en häst så finns det ett kommando som är min högsta prioritet - "ptroo". För mig är detta kommando det viktigaste av alla de kommandon hästen kommer lära sig. Det kommandot är STOPP. När jag säger "ptroo" betyder det inte sakta ner, det betyder inte att hästen ska byta gångart och det betyder inte heller "snälla hästen skulle du vilja stanna lite - inte? okej då tar vi ett par steg till". Det betyder halt. Ingenting annat. När jag har sagt ptroo ska dom stanna direkt efter jag gett kommandot. Inte stanna för att sen ta ett steg till eller backa, eller gå åt sidan. "Ptroo" är för mig och mina hästar halt och när dom gjort halt ska dom stå stilla och invänta ett nytt kommando. 

Inte bara ett kommando utan även en säkerhet för både mig själv och hästen. Är jag ute och kör, rider eller bara ute och knallar och hästen blir rädd för något, så vet hästen precis vad som gäller när jag säger "ptroo". Då är det halt som gäller. Ska jag sätta för hästen i vagn, skaklar, linor, stanna vid vägen, vid visning, eller vid andra situationer där det är viktigt att hästen står stilla så är både jag och hästarna helt införstådda med vad som gäller. Det är en trygghet och framförallt en säkerhet men det är också en belöning för hästen, ett tillfälle för hästen att slappna av. 

Däremot har jag märkt att det är mycket ridfolk som säger "ptroo" när dom ska sitta upp men trots det så går hästen iväg iallafall. Kommandot används när dom ska sakta ner från en gångart till en annan, när hästen ska lugnas ner och när hästen ska göra halt. Ibland får ryttaren inte ens någon respons på kommandot och ignorerar det. Vilket inte är så konstigt - för hästen vet inte innebörden av kommandot.  Har man inte samma tankar angående kommandon i ridning och körning, eller är det någon som vet varför ryttare och kuskar tänker så olika angående detta? 
 
 
 
 
 

 
DISKUSSION | ardenner, ardennerblogg, halt, hästkörning, inkörning, kommandon, körning, perfektion, ptroo, ragna | | 2 kommentarer |
Upp